Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης, τηλεεκπαίδευσης, τηλεπαρουσίασης, ζωντανής αναμετάδοσης εκδηλώσεων
 
 

Για επικοινωνία:

Αθήνα: 2109536360

Κοζάνη: 2461234500

support@omnivoice.eu

   
Υπηρεσίες της ΟΜΝΙΝΕΤ  
Για τηλεφωνία μέσω ΙΡ: www.omnivoice.eu